KURUMSAL BAYİ AĞI BAYİLİK BAYİ GİRİŞİ

SEÇ-G

HEMOİL, yürüttüğü faaliyetlerde “İnsan sağlığını ve çevreyi korumak.” görüşünü sağlık emniyet ve çevre politikası olarak benimsemektedir ve bu yaklaşımın devamını sağlamakta kararlıdır.  

Hedefimiz açık ve kesindir; HEMOİL’in yürüttüğü tüm faaliyetlerinde insanların, çalışanlarının, yüklenicilerinin kaza yaşamaması ve çevrenin zarar görmemesidir. 

Bu çerçevede HEMOİL’in vazgeçilmezleri olan aşağıdaki hususlar tüm HEMOİL çalışanlarının, bayilerinin ve yüklenicilerinin ilkeleri olarak kabul görmüştür;

  • Çevre faktörleri azami seviyede değerlendirilecektir.
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için faaliyetler yürütülecektir.
  • Emniyet ve güvenlik tedbirleri her zaman alınarak sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
  • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara daima uyulacaktır.
  • Çalışanlara gerekli eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin devamlılığı sağlanacaktır.
  • İyi planlanmış mühendislik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
  • SEÇ performansının arttırılmasına yönelik olarak kontroller sık sık gerçekleştirilecek ve kontrol sonucunda elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılacaktır.
  • Gerek alt yapı gerek üst yapı ile ilgili yatırımlar yapılırken, kaliteli mühendislik anlayışı yanında ürün kalitesi en yüksek ve en güvenli malzemeler ile hizmetin seçimine önem verilecektir.

HEMOİL, Sağlık Emniyet ve Çevre ile ilgili konularda yukarıda tarif edilen hiçbir husustan ödün vermeyeceğini taahhüt ve beyan eder.